אישורים ותעודות

  • רישיון להפעלת משרד הסעות מטעם משרד התחבורה
  • תעודת תו תקן בתחום השירות ISO 9001
  • תעודת תו תקן בתחום הבטיחות SI 9301
  • רישיון עסק עיריית חדרה
  • ספק מורשה – משרד הביטחון
  • רשות המיסים – אישור ניהול ספרים, ניכוי מס, תעודת התאגדות,
  • אישור מפעל חיוני
החברה מפעילה צי אוטובוסים גדול, חדיש ומגוון המתאים לצרכים המשתנים של כלל הלקוחות וכן עושה שימוש בתוכנות שונות המייעלות ומסייעות בתפעול העבודה ומאפשרות רמת שרות גבוהה.
קבוצת יחד בעלת תעודות תו תקן בתחום הבטיחות והשירות וחרטה על דגלה את איכות השירות והבטיחות כתנאי מפתח להצלחתה.

תפריט נגישות